MRV Wegkapitein

Image

Deze opleiding tot wegkapitein bestaat zowel uit een theoretisch als uit een praktisch gedeelte. Het doel is het aanleren van de functie van wegkapitein zodat u na het volgen van deze opleiding als wegkapitein kan en mag fungeren.
Deze opleiding wordt door MRV op maat voorzien vanaf 5 cursisten en om deel te kunnen nemen, moet je beschikken over een goede basis motorbeheersing.

Omwille van de specifieke inhoud van deze cursus wordt deze begeleid en ondersteund door instructeurs die met deze materie dagelijks geconfronteerd worden.

Wat komt er aan bod bij MRV Wegkapitein?

  • Wetgeving betreffende het uitvoeren van de functie wegkapitein
  • Rechten en plichten: wat mag en mag niet als wegkapitein en wat moet?
  • Briefing en organisatie
  • Rijtechnieken specifiek voor de wegkapiteins
  • Taken van de gids en de wegkapiteins
  • Hoe maken we straten en ronde punten verkeersvrij?

 

 

 

Dagindeling

08u45: warme ontvangst met lekker ontbijt
09u00: theorie wettelijke bepalingen en taken wegkapitein
10u30: praktijkoefeningen op afgesloten terrein, specifiek voor de wegkapitein
12u30: lekkere lunch
13u30: praktijkoefening op de weg: het uitvoeren van de functie wegkapitein door het begeleiden van een groep volledig met briefing, aanduiding gids, verkenning van de route,…
17u00: einde opleiding: uitreiking certificaat ‘wegkapitein’ en persoonlijke nabespreking

Tijdspanne: 1 dag (08.45u tot 17.00u)
Locatie: Heverlee
Prijs: 100 € (inclusief Ontbijt, koffie en frisdrank)

Image

Contacteer ons